[smc-discuss] [DAKF] Re: [വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം] സ്വതന്ത്ര അക്ഷര നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാല

harilal sect.cuea at gmail.com
Tue Aug 18 02:55:48 PDT 2015


ആശംസകൾ..

2015-08-17 21:07 GMT+05:30 ബാലശങ്കർ സി <c.balasankar at gmail.com>:
> നമസ്കാരം,
>
> ശില്പശാല ഉഷാറായെന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം.. കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ
> വരട്ടെ..
>
> On 17-Aug-2015 12:49 pm, "Hrishi" <hrishi.kb at gmail.com> wrote:
>>
>> നമസ്കാരം,
>>
>> പുതിയ ഫോണ്ടിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ..  (ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ്
>> ലിങ്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ..).  മലയാളം അക്ഷരവേദി എന്ന സംരഭത്തിനും  ഹൃദയം
>> നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം.  കൂടുതൽ ഫോണ്ടുകൾക്കായി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം.  :)
>>
>>
>> സസ്നേഹം
>> ഋഷികേശ് കെ. ബി
>> സെക്രട്ടറി, സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാസംഘം" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to mlwikilibrarians+unsubscribe at googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to mlwikilibrarians at googlegroups.com.
>> Visit this group at http://groups.google.com/group/mlwikilibrarians.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യം പൊതുവേദി" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to dakf+unsubscribe at googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
Harilal
Cochin University Employees Association
Cochin University P.O.
Kochi- 682022,Kerala,India
Phone. 9446140151
E-Mail sect.cuea at gmail.com


More information about the discuss mailing list