[smc-discuss] Listing of free fonts

Nandakumar Edamana nandakumar at nandakumar.co.in
Sat Nov 2 08:11:04 PDT 2019


I understand that smc.org.in/fonts is for SMC-maintained fonts. But why
can't we keep a separate page to list all the free ml fonts? Maybe in
SMC Wiki?

Why I'm asking this:

Please see the comments on
https://rajeeshknambiar.wordpress.com/2018/02/09/sundar-a-new-traditional-orthography-ornamental-font-for-malayalam/

 mainframedown · August 1

Great work. The font looks classic. But ഈ ഫോണ്ടിനെപ്പറ്റിയുള്ള
വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ https://smc.org.in/fonts എന്ന പേജില്‍ കണ്ടില്ലല്ലോ.
എന്റെ ധാരണ മലയാളത്തില്‍ സ്വതന്ത്ര ലൈസന്‍സിലുള്ള യൂണികോഡ് ഫോണ്ടുകളുടെ
സമഗ്രമായ ലിസ്റ്റ് അവിടുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു ലിസ്റ്റ്
ഉണ്ടോ? If such a list exist, can you please share it?

Reply by Rajeesh:

 Rajeesh · August 2

smc.org.in-ൽ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കംപ്യൂട്ടിങ് പരിപാലിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകളാണ്.
മറ്റ് ധാരാളം സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌‌വെയർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഫോണ്ടുകൾ
പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉദാഃ രചന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൈപോഗ്രഫി,
ഡി.കെ.എ.ഫ് എന്നിവ. മലയാളത്തിലെ സ്വതന്ത്രഫോണ്ടുകളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക
ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞു കൂട. ചിലപ്പോൾ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സെര്‍ച്ചിൽ കാണുമായിരിക്കും.

-- 
Nandakumar Edamana
https://nandakumar.org

GPG Key: https://nandakumar.org/contact/gpgkey.asc
GPG Key Fingerprint: BA6B 8FDE 644F F861 B638  3E2F 45D6 05FC 646A F75DMore information about the discuss mailing list