[smc-discuss] ഞങ്ങളുടെ മിനി പ്രോജക്റ്റ് അടുത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ആശയം ഇമ്പ്ളിമെന്റ് ചെയ്താല്‍ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്.

Cv Sudheer cvsudheer2006 at gmail.com
Wed Sep 9 10:26:16 PDT 2015


ഞാനിവിടെയുണ്ട്. നേരിട്ടോ ഫോണിലൂടെയോ സംസാരിക്കാം.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.smc.org.in/pipermail/discuss-smc.org.in/attachments/20150909/89da9e50/attachment.htm>


More information about the discuss mailing list